Skriv ut den här sidan

Kurator

Ibland blir det inte som du tänkt dig, oönskade saker inträffar. Det är inte säkert att du kan hantera allt själv. Du kan då få hjälp till exempel genom samtalsstöd med våra kuratorer.

För att komma hit behöver du först träffa din läkare för att få en remiss.

Vi kan beroende på din problematik erbjuda upp till åtta behandlande samtal när det gäller:

 • Stress
 • Nedstämdhet, hopplöshet eller depression
 • Sömnsvårigheter
 • Social fobi
 • Oro och grubblerier
 • Panikångest
 • Dåligt självförtroende, dålig självkänsla
 • Kriser vid sjukdom, trauma eller sorg
 • Relationsproblem och separationer
 • Arbetsrelaterade problem
 • Missbruk
 • Kronisk smärta

Vi erbjuder även:

 • Grupper i medveten närvaro och stresshantering
 • Kost- och motionsgrupper

Vi kan också erbjuda rådgivning i olika psykosociala frågor, samt ses som en länk till övriga myndigheter om det behövs.

Hur det går till

De två första besöken kommer du få svara på frågor om din livssituation samt fysiska och psykiska hälsa. Om du har fått frågeformulär från din läkare ska du fylla i dem hemma och ta med till ditt första besök.